Personligt ledarskap

Syfte:
Programmet hjälper chefer/ledare att utveckla färdigheter och strategier för att på
bästa sätt kunna tydliggöra riktning, engagera medarbetare och når resultat.

Fokus i modul 1 är att leda sig själv under press. Modulen utvecklar en
förståelse för stress och ger deltagarna en uppsättning verktyg och strategier att
hantera dagens förändringstakt och affärskrav.

I modul 2 är fokus mer på att leda andra under press och för att bättre klara
effektivitets och produktivitetskrav. Här utvecklas en förståelse för vad individen
och teamen behöver för stöd för att kunna prestera på bästa sätt.

Några höjdpunkter i programmet:
- Att hantera stress - vi bygger en stresshanteringsmodell.

- Att hantera våra reaktioner, proaktivitet och förbättrade prestationer.

- Att vända negativitet till konstruktivitet - effektivt tänkande v/s att "slå krokben"
för oss själva.

- Att attackera problemet - om möjligt ändra deadlines, skapa nya resurser
m.m.

Lämpliga förberedelser inför programmet:
Att förstå aktuella förändringar inom verksamheten
Personlig log - källor till stress etc.
Personlig vision
Verksamhetsvision, handlingsplan för nästa period
Ledarskapsenkät, resultat och tolkning
Personlig ledarskap


Vi ordnar öppna kurser och företagsinterna program utifrån era behov. Vill du ha
mer information eller en offert maila: info@performanage.com

Tillbaka överst på denna sida.
___________________

Intresseanmälan &
förfrågningar till e-mail:

info@performanage.com
Intresserad av:

Seminarium

Workshop

Coaching

Öppna Kurser

Kontakta oss för
information.